• „Знак за качество” на бензиностанцията гарантира, че зареждаме горива по европейските стандарти

   SGS, водеща в света компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране, присъства в България от 1991 г. С повече от 400 експерти в цялата страна, централен офис в София и оперативни офиси във Варна, Бургас, Русе, Пловдив и Свиленград, компанията се е наложила като водещ доставчик на услуги в областта на сертифицирането за качество на продукти и услуги. Акредитираните лаборатории на SGS България предлагат широк спектър от услуги за нефтени и химически продукти, потребителски стоки, земеделски продукти; услуги в областта на индустриалното производство и околната среда, микробиология, ГМО, почва, вода, текстил, както и в областта на сертифициране на системи за управление.
   Разговаряме с г-н Димитър Марикин, Управляващ директор на SGS България, за това колко е важно горивата да са качествени и как се проверяват те, за да сме сигурни какво зареждаме.

   Кои са основните 7 параметъра по които се проверяват горивата в бензиностанциите?
   Проверката на качеството на горивата от SGS се извършва по два начина:
   - с мобилна лаборатория, която взема проби и прави анализ на място на горивата Shell в момента на посещението
   - вземане на проби от инспектори на SGS и предоставянето им за изпитване в стационарната лаборатория
   Качествата на горивата се тестват по всички задължителни значими критерии по БДС и Европейските изисквания и стандарти за гориво. Отчитат се няколко основни параметри - 9 параметъра за качество на дизеловите горива и 10 параметъра за бензин.
   Отчитат се следните параметри за качество на бензина: външен вид, плътност, Изследователско Октаново Число, Моторно Октаново Число, дестилация, съдържание на сяра, съдържание на бензол, кислородсъдържащи и общ кислород. Последните два показателя се определят само за пробите, които се анализират в стационарната лаборатория на SGS България.
   Параметрите за отчитане на качеството на дизелово гориво са: външен вид, плътност, цетаново число, съдържание на биодизел, пламна температура, сяра, температура на филтруемост, съдържание на вода, дестилация и микробиологично замърсяване.

   Да вземем, например, веригата Shell. Какво е качеството предлагано от бензиностанциите им у нас?

   Проверката на качеството на горивата се прави, както на място в търговския комплекс от мобилната лаборатория на SGS, така и в стационалната лаборатория намираща се в Бургас. Годишно се взимат над 480 проби, без предупреждение, в цялата мрежа търговски комплекси Shell, от които се извършват над 4000 анализа. Уверено мога да заявя, че качеството на горивата във веригата Shell напълно отговаря на нормите и изскванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

   Колко от обектите на веригата са проверени? И какво е общото заключение?

   В програмата за мониторинг са включени всички обекти, носещи бранда на веригата Shell – общо 100 обекта, които се проверяват на случаен принцип, без предупреждение. Резултатите от проверката се обявяват след приключване на тестовете и протоколът е наличен в търговския обект, който е проверен, както и на сайта на Shell.

   Общото заключение е, че качеството на горивата във веригата Shell напълно отговаря на българските и европейските стандарти за качество.

   Какво представлява уникалната проверка за наличие на микробиологично замърсяване при дизеловите горива? Кои са държавите, въвели това изследване преди България?

   В нормални условия биокомпонентът в дизеловите горива създава предпоставки за развитието на микроорганизми, които образуват слузест слой и променят филтруемостта на горивото. Друга причина за развитието на микроорганизми може да бъде и наличието на вода в дизела.

   Провеждането на това изследване е препоръчително, тъй като веднъж замърсено, горивото заразява всичко по пътя си – тръбопроводите, цистерните и резервоарите на клиентите, а изчистването на микроорганизмите е изключително трудоемка и скъпа процедура. Изследването на този параметър е регулярна практика в страни като Германия, където петролните компании редовно проверяват горивата за наличие на микробиологично замърсяване.

   Shell България извършва това изследване в нашата лаборатория. В допълнение мога да ви уверя, че наличието на вода в дизела също се следи от SGS и няма установени дизелови горива с наличие на вода в резултат на многобройните проверки.
   Как протича анализът? Какви са изненадващите проверки?

   За проекта в страната е създадена специално оборудвана мобилна лаборатория под знака на SGS, която посещава без предварително предупреждение бензиностанциите Shell и анализира на място 9 параметъра на бензиновите и 10 параметъра на дизеловите горива. Анализът в мобилната лаборатория се прави с високотехнологични уреди от специалисти на SGS, които контролират параметри на бензина като октановo числo, сяра, парен натиск, дестилационни характеристики и др. При горивата за дизеловите двигатели анализът се прави на показатели като плътност при 15°С, пламна температура, съдържание на вода, сяра и др. Осигурена е прозрачност на данните, получени от проведените анализи чрез постоянно обявяване и актуализация на резултатите от тестовете на всяка бензиностанция на сайта www.shell.bg и на съответния търговски обект.

   От месец ноември една част от пробите се анализират с мобилната лаборатория, а другата част в стационарната лаборатория на SGS, тъй като има показатели, които се анализират само в стационарната ни лаборатория.

   Как се представят обектите на Shell до момента?

   Анализираните до момента горива на Shell имат отлични показатели, които всеки може да провери сам, за да се увери в качеството на горивата, които използва. Данните от проведените анализи се обявяват и актуализират непрекъснато и на сайта www.shell.bg.
   Може ли българските шофьори да се чувстват сигурни на бензиностанция Shell у нас, както е и в останалите европейски държави?

   Българските шофьори могат да се чувстват напълно сигурни че качеството на горивата, които зареждат от Shell не се отличава от стандартите в останалите европейски държави . „Знак за качество” на SGS е най-обстойната и всеобхватна програма за инспектиране на качеството на горивото, предлагано на пазара. Програмата, прилагана в България, е същата която се прилага от SGS в останалите европейски страни. Стандартите на SGS за качествен контрол на горивата са безкомпромисни и валидни за всяка страна, в която компанията оперира. Когато видите стикера „Знак за качество” показан на бензиностанция, можете да сте сигурни, че търговецът на горива е надежден и горивото, което купувате е в съответствие с европейските стандарти. Наличието на „Знак за качество” в съответния търговски комплекс потвърждава, че този търговски комплекс предлага горива, които отговарят на БДС и европейските стандарти за високо качество.
  • Реклама

  • Авто OFFNews

  • OFFNews

  • Google

  • Предстоящи Събития

  "); } else { document.write(""); } } // ]]>